Na vsebino

Delo redarjev na območju vrtcev in šol

V zvezi z delom redarjev na območju vrtcev in šol ob jutranjih konicah, so starši opozorili občinsko redarstvo na dejstvo, da tudi občinski redarji nepravilno parkirajo medtem, ko izdajajo opozorila in globe. Občina je odgovorila, da imajo redarji pooblastilo za ustavljanje na cesti v 103. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Na opisano podajam kratko pojasnilo.

Odvetnik odgovarja

Najprej moram opozoriti bralce portala, da v kolikor so naredili prekršek (nepravilno parkiranje in/ali ustavljanje) in je med izdajanjem globe enako kršitev storil tudi redar, vas to ne razbremeni odgovornosti. Ravno tako nimate možnosti, da zoper redarja predlagate izdajo plačilnega naloga, saj lahko predlaga začetek postopka o prekršku samo oškodovanec ali prekrškovni organ. Vsekakor pa predlagam, da vsako takšno dejanje zabeležite in o tem obvestite vodjo občinskega redarstva in ustanovitelja (vse tri belokranjske občine).

Glede »dovoljenja« za nepravilno parkiranje pa menim, da 1. odstavek 103. člena ZPrCP ne dovoljuje občinskim redarjem, da ustavijo vozilo zaradi izdajanja glob ali opominov. Zakon sicer določa, da v zakonu našteti uporabniki lahko na vozilih pri opravljanju ali v zvezi z namenom opravljanja dela na cesti uporabljajo posebna opozorilna svetila, ki oddaja svetlobo rumene barve. Ta vozila smejo ustaviti na cesti za toliko časa, kot je nujno potrebno za opravljanje del in smejo zapeljati tudi v območje za pešce in v območje umirjenega prometa, če je to potrebno zaradi opravljanja del. Opisano pa očitno kaže, da zakon nikakor ne daje mestnim redarjem dovoljenja ali pooblastila, da ustavijo vozilo na cesti zaradi izdajanja glob ali opomina. Zakon izrecno uporablja dikcijo delo na cesti, kar po mojem mnenju in upoštevaje 2. odstavek 103. člena ZPrCP pomeni vse kaj drugega kot pa kaznovanje. 2. odstavek 103. člena ZPrCP določa, da so udeleženci cestnega prometa dolžni omogočiti nemoteno delo osebam, ki ga opravljajo z vozili iz prejšnjega odstavka, in odstraniti svoja vozila, če je to treba, zlasti v primeru, če je dan javni poziv za odstranitev vozil z določenega območja zaradi izvajanja del večjega obsega ali javne prireditve oziroma javnega shoda. Torej je jasno, da se lahko vozilo redarstva ustavi na cesti samo kadar opravljajo delo z vozilom, ne pa zaradi kaznovanja ali opominjanja.

Glede na to, da se opisani člen nahaja v X. poglavju zakona s podnaslovom Naprave za urejanje cestnega prometa in se dejansko celotno poglavje ukvarja predvsem s tem kaj je naprava za urejanje prometa in katere so in kdaj se uporabljajo smatram, da ne daje podlage za ustavljanje vozila zaradi kaznovanja. Da je temu teko izhaja tudi iz obrazložitve 103. člena ZPrCP, ki je bila objavljena v Poročevalcu državnega zbora dne 1.9.2010 ko je bil objavljen predlog zakona. Zakonodajalec je v 103. členu ZPrCP uredil in določil pomen in namen uporabe posebne opozorilne svetilke, ki oddaja svetlobo rumene barve, ki je svetlobni znak za opozarjanje udeležencev cestnega prometa na določeno nevarnost. To nevarnost pa predstavlja tudi vozilo redarstva, kadar se z njim opravlja delo na cesti. Opisano tako pomeni, da lahko redarji ustavijo vozilo na cesti, zapeljejo v območje umirjenega prometa ali v območje za pešce samo kadar z vozilom opravljajo delo na cesti. (spremstvo, varovanje itd..) Da je temu tako me mogoče sklepati tudi na podlagi dejstva, da zakonodaja s področja prometne varnosti ne policije, ne reševalcem ni dala in ne daje pooblastila, da kršijo prometne predpise niti tedaj, ko so na nujni vožnji.

Na podlagi opisanega je tako jasno, da zakonodajalec mestnim redarjem ni podelil pooblastila, da zaradi izdajanja glob in opominov za nepravilno parkirana vozila tudi sami ustavljajo in parkirajo vozila na cesti, pločniku ali prehodu za pešce.


Kristjan Žalec, odvetnik


P.S. Naslednji teden odgovarjamo na vprašanje o osebnem stečaju.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj