V zadnjih dneh v večjem delu Slovenije beležimo nekoliko znosnejše temperature. Vročina pa še vedno vztraja na Primorskem. V Kopru je že 28. dan vročinskega vala, s tem pa je presežen rekord iz leta 2003, ko je v Dobličah najdaljši vročinski val trajal 22 dni.

Visoke temperature rek

Vroči in sušni julijski dnevi so pustili občutne posledice na slovenskih površinskih vodah. V juliju je bila tako povprečna mesečna temperatura rek z dolgoletnim nizom opazovanj kar za 2,5 stopinje Celzija višja kot v primerjalnem obdobju 1991–2020. Številne reke, med njimi tudi Kolpa v Sodevcih, so dosegle najvišje srednje julijske temperature glede na obdobje 1991–2022. Mnoge med njimi pa so dosegle tudi najvišjo srednjo mesečno temperaturo obdobja, upoštevaje vse mesece v letu.

Temperatura Kolpe je sicer v prvih avgustovskih dneh nekoliko padla. V Metliki je danes ob 14. uri znašala 24 stopinj Celzija, v Sodevcih pa 23 stopinj Celzija.

Julij še nikoli tako malo vodnat

Suša ponekod že dosega ali celo presega leto 2003. Skupni kazalnik mesečne vodnatosti slovenskih rek je v mesecu juliju znašal 0,38, kar pomeni, da se je po slovenskih rekah v povprečju pretakala le dobra tretjina količine vode, običajne za ta mesec v primerjalnem obdobju 1991–2020. To je tudi najnižji julijski kazalnik vodnatosti od leta 1961 dalje in je primerljiv s sušnim letom 2003, ko je znašal 0,41.

Na številnih vodomernih postajah so na Agenciji RS za okolje (Arso) zabeležili najmanjše srednje julijske pretoke od leta 1991 dalje: na Savi in Soči vzdolž celotnega toka pa tudi na Vipavi, Idrijci, Rižani, Reki, Ljubljanici, Kolpi in Dravi.

Na večini teh postaj predstavljajo te vrednosti tudi najmanjše srednje julijske pretoke v celotni zgodovini meritev. Te ugotovitve dodatno potrjujejo zelo zgodnji pojav letošnje suše, ki se bo po trenutnih izračunih vsaj v prvi polovici avgusta še stopnjevala.

Kolpa je imela pri Metliki danes ob 14. uri pretok 7,8 kubičnega metra na sekundo. V zgodovini je bil najmanjši pretok na tej lokaciji izmerjen 1. avgusta 1983, znašal je 4,6 kubičnega metra na sekundo. Največji je bil konec septembra 1979, kar 1.116 kubičnih metrov na sekundo.

Previdno pri kopanju v sušnih razmerah

V teh vročih dneh je na vseh kopalnih vodah veliko kopalcev. Obenem se soočamo z izredno sušo in nizkimi vodostaji rek, jezer in bajerjev ter višjimi temperaturami vode. Na več kopalnih vodah na rekah je prišlo tudi do bujnega razrasta alg, ki načeloma kopalcem niso škodljive, so pa neprijetne. Na Arsu zato opozarjajo na previdnost pri kopanju in k zavedanju, da veliko število kopalcev vodo še dodatno obremenjuje.