V torek smo na naših spletnih straneh objavili informacijo o projektu dograditve stavbe OŠ Dragatuš. Naložba zajema izvedbo gradbenih del za rušitev najstarejšega dela obstoječe osnovne šole ter dograditev prostorov za potrebe šole in vrtca.

Kmalu po objavi smo prejeli več vprašanj bralcev našega portala v zvezi s trenutnimi aktivnostmi glede izgradnje OŠ Loka v Črnomlju. Rušenje šole se namreč še vedno ni pričelo. Z Občine Črnomelj so nam posredovali kratek odgovor, v katerem so zapisali, da priprave na načrtovano rušenje šole potekajo, dela pa se bodo izvedla še v mesecu avgustu. Hkrati v sklopu projektiranja nove šole potekajo tudi usklajevanja s projektantom ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Nazadnje smo o projektu gradnje šolske stavbe poročali v aprilu ob podpisu pogodbe za gradnjo OŠ Loka Črnomelj.