Pred tridesetimi leti je 42 belokranjskih ljubiteljev sadja, sadnega drevja in sadovnjakov, ustanovilo Sadjarsko društvo Bele krajine. Obletnico je društvo, ki danes šteje okrog 140 članov, obeležilo na prvo septembrsko soboto v Kulturnem centru Semič.

Sadjarsko društvo Bele krajine, ki mu predseduje Bojan Jakša, združuje člane iz vseh treh belokranjskih občin in je aktivno na področju izobraževanja, trženja ter promocije sadjarstva. S pomočjo društva se je raven sadjarskega znanja na sončni strani Gorjancev v zadnjih letih močno dvignila in ob jubileju so prizadevni sadjarji izrazili željo po plodnem delovanju tudi v prihodnje. Predvsem si želijo, da bi se lahko znova udeleževali strokovnih ekskurzij, na katerih pridobivajo nova znanja in si izmenjujejo dragocene izkušnje.

Na prireditvi so zaslužnim članom društva podelili priznanja in plaketi društva. Slednji sta šla v roke Janezu Gačniku, aktualnemu predsedniku Zveze sadjarskih društev Slovenije in Marjanu Pezdircu.