V Zvitico smo v prvi letošnji številki vključili angleški kotiček, v drugi številki pa smo se odločili, da vam predstavimo nekaj osnovnih informacij o korejščini. Pia Zevnik – študentka Filozofske fakultete v Ljubljani vam tako ponuja v branje (in učenje) svoj prispevek o korejski abecedi in drugih posebnostih, ki bi vam morebiti prišle prav, če se kdaj odločite učenja tega jezika.

KOREJŠČINA ZA ABSOLUTNE ZAČETNIKE

Tokratni prispevek v našem jezikoslovnem kotičku se dotika enega od treh večjih azijskih jezikov – to je KOREJŠČINA. Tri najbolj razširjeni in najpogosteje govorjeni azijski jeziki so standardna mandarinščina na Kitajskem, japonščina na Japonskem in korejščina v Južni in Severni Koreji.

Korejščina je azijski jezik, govorjen v Severni Koreji in Južni Koreji. Ko govorimo o podobnosti treh azijskih jezikov med sabo, pogosto napačno mislimo, da so le-ti skoraj enaki. To seveda ni res. Čeprav lahko najdemo podobnosti med tremi jeziki, ne moremo reči, da so enaki. Tudi trditev, da se Korejci, Japonci in Kitajci med sabo razumejo brez problema, ne drži. Poleg tega, da ima vsak jezik svoja specifična slovnična pravila, se tudi pisave teh treh jezikov med seboj razlikujejo. Kitajščina uporablja kitajske pismenke, japonščina pismenke, ki jih imenujejo kanji, in še dve fonemični pisavi, imenovani katakana in hiragana, korejščina pa pisavo imenovano hangeul. Posebnost korejske pisave je ravno ta, da to niso pismenke v takšni obliki, kot jih uporabljata japonščina in kitajščina.

Zakaj pa je ravno korejska pisava tako posebna?

Razlog za to se skriva v njenem nastanku. Davnega leta 1443 je takratni kralj korejskega polotoka, kralj Sejong (세종대왕), kitajske pismenke razglasil, kot neprimerne za zapisovanje korejskega jezika in s skupino akademikov naredil abecedo, ki je v uporabi še dandanes. Leta 1446 je bila abeceda tudi uzakonjena. V 19. stoletju je bila abeceda poimenovana hangeul, kjer han pomeni 'veliki, pomembni', geul pa 'pisava'.

Korejska abeceda sestoji iz 19 soglasnikov, 14 samoglasnikov in 7 sestavljenih samoglasnikov.

Samoglasniki:

Črka

Približna izgovorjava

a

ja

eo

jeo

o

jo

u

ju

eu

i

e

je

e

je

Sestavljeni samoglasniki:

Črka

Približna izgovorjava

wa

we

we

wo

we

wi

eui

Soglasniki:

Črka

Približna izgovorjava

g, k

n

d

r, l

m

b

S

ø

ž

č

k

t

p

h

'Posebni' soglasniki:

Črka

Približna izgovorjava

bb

žž

dd

gg/kk

ss

Vendar se korejska abeceda ne obnaša tako kot naša abeceda. Korejske črke se vežejo skupaj v zloge, kar je razvidno tudi iz načina pisanja. Ti zlogi pa se nato povezujejo v besede. Poglejmo si, kako se korejske črke povezujejo na primeru z besedo hangeul (priloga spodaj).

Posebnosti pa lahko najdemo tudi v izgovorjavi vsake korejske črke. Le-ta je odvisna od tega, kje v zlogu ali besedi črka stoji. V zgornjem primeru lahko vidite, da ima črka dve možni izgovorjavi – g in k. V primeru besede hangeul se črka izgovarja kot g, saj se nahaja znotraj besede in na začetku zloga. Če bi stal na začetku besede ali pa na koncu zloga, kot sta v zgornjem primeru in, potem bi ga izgovarjali ko k.
V zloge se lahko povežeta najmanj dve in največ štiri črke.

Kar je razvidno iz zgoraj navedenega je, da je korejska abeceda nekaj posebnega, saj se je le redko katera umetno ustvarjena pisava v zgodovini obdržala tako dolgo in bila tako učinkovita, kot je to uspelo korejski pisavi.

Kot zaključna misel pa še to: učenje korejščine zahteva takšno predanost kot tudi učenje kakršnegakoli drugega jezika, vendar je njena prednost v preprostosti abecede, ki se je lahko z zdravo mero predanosti naučimo kar iz udobja domačega naslonjača.

Do naslednjega tedna,

Uredništvo Zvitice