Najem stanovanja

Bralec želi najeti stanovanje. Dobil je osnutek pogodbe za določen čas. Zanima ga ali mora res 30 dni pred pretekom pogodbe dobiti aneksa za podaljšanje pogodbe?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Najemna razmerja v zvezi s stanovanju ureja Stanovanjski zakon (SZ-1).

V zvezi s podaljševanjem najemne pogodbe za določen čas določa, da je najemnik tisti, ki mora od lastnika dobiti odobritev podaljšanja najema ali aneks k pogodbi. To mora narediti najmanj 30 dni pred potekom časa za katerega je pogodba sklenjena, razen če je v sami pogodbi dogovorjeno drugače.

Če v tem času najemnik ne dobi odobritve mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku. V kolikor te obveznost ne izpolni, lahko najemodajalec zahteva izpraznitev po sodni poti.