Na vsebino

Poletno poslovanje ...

Prihaja poletje in z jim povezani čas dopustov. V času poletja tudi sodišča poslujejo drugače kot običajno.

Odvetnik odgovarja

Včasih je zakonodajalec čas od 15.7. do 15.8 imenoval sodne počitnice. Ljudje so pogosto mislili, da so sodne počitnice čas ko sodišča »ne delajo« vendar temu ni tako. Sodišča so delala in delajo, vendar v omejenem obsegu. Zakonodajalec je zato s spremembo Zakona o sodiščih uvedel nov termin in sicer »poletno poslovanje«:

Skladno s 83. členom Zakona o sodiščih (ZS) v času od 15.7. do 15.8. sodišča poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje).

V času poletnega poslovanja sodišča razpisujejo naroke in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki tečejo.

Nujne zadeve so:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
  • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
  • postopki v zadevah zavarovanja,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • popis zapustnikovega premoženja,
  • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon.

V ne nujnih zadevah procesni roki v času poletnega poslovanja ne tečejo. Če je sodno pisanje v ne nujni zadevi vročeno v času poletnega poslovanja, začne procesni rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju.

ZS pa dopušča tudi možnost, da sodišče razpiše narok tudi v ne nujni zadevi, vendar le če s tem soglašajo vse stranke.

Pri tem je potrebno opozoriti, da v času poletnega poslovanja ne tečejo samo procesni roki. Procesni roki so roki, ki jih daje procesni zakon za opravljanje določenih procesnih dejanj v postopku. Materialni roki pa so roki v katerih mora stranka zahtevati določeno odločitev, saj v nasprotnem primeru izgubi samo pravico.

Kot primer naj navedem sledeče: Torej če ima nekdo dolžnika in mora v izogib poteka roka vložiti tožbo in je zadnji dan za vložitev tožbe v času poletnega poslovanja, se rok za vložitev tožbe ne podaljša zaradi poletnega poslovanja sodišča. Gre namreč za materialni rok. Upnik mora vložiti tožbo tudi v času poletnega poslovanja.

V kolikor pa nekdo prejme tožbo v času poletnega poslovanja in ima določen rok za odgovor na njo, ta rok v času poletnega poslovanja ne teče, in prične teči naslednji dan po koncu poletnega poslovanja sodišč. Gre namreč za procesni rok.

Posebna pravila veljajo tudi če je nekdo prejel pisanje sodišča pred pričetkom poletnega poslovanja, rok za opravo dejanja pa se mu izteče med poletnim poslovanjem. V tem primeru velja, da rok teče do 15.7., nato preneha teči in se tek roka nadaljuje po 15.8..

Pri tem velja opozorilo, da poseben režim poslovanja velja samo za sodišča. V primeru drugih državnih organov (inšpekcije, prekrškovni organi, upravne enote) le ti poslujejo normalno in vsi roki tečejo nemoteno.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj