Sodne počitnice

Bliža se čas tako imenovanih sodnih počitnic. Kaj to dejansko pomeni?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Ljudje pogosto mislijo, da so sodne počitnice čas ko sodišča »ne delajo« vendar temu ni tako. Termin sodne počitnice dejansko pomeni čas med 15.7. in 15.8 v letu, ko sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. V vseh ostalih zadevah pa sodišče narokov ne razpisujejo. V tem času tudi ne tečejo procesni roki, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če pa se že vročajo, pa začnejo morebitni procesni roki teči prvi naslednji dan po 15.8. Pri tem je pomembno poudariti, da vse opisano velja samo za procesne roke in ne za materialne roke.

Materialni roki tečejo ne glede na sodne počitnice.

Kaj so nujne zadeve je ravno tako določeno v prej citiranem členu Zakona sodiščih. Kot nujne zadeve, torej zadeve v katerih sodišče razpiše naroke v času sodnih počitnic, vroča pisanja in tečejo vsi procesni roki se štejejo preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, postopki v zadevah zavarovanja, nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popis zapustnikovega premoženja, zadeve prisilne poravnave in stečaja, ter vse druge zadeve za katere tako določa zakon.