Večkrat nekaj slišimo, prej si to zapomnimo. Tako si prej zapomnimo tudi izdelke in storitve, o katerih smo večkrat obveščeni. In v kolikor je to pripovedovanje dosledno, se v zavesti potrošnika oblikuje neka dosledna zgodba in hkrati tudi zaupanje temu izdelku/storitvi.

Doslednost sporočanja ima več pozitivnih učinkov:

  • pomaga nam, da se razlikujemo od drugih podjetij in zaradi tega na trgu izstopamo;
  • oblikuje identiteto, zaradi katere se ljudje z našo blagovno znamko lažje poistovetijo;
  • ključno sporočilo lahko prenesemo bolj učinkovito in navsezadnje;
  • delujemo profesionalno, kar vodi do zaupanja in zvestobe naših strank.

Doslednost blagovne znamke ne pomeni, da mora vse, kar zapišemo, objavimo, povemo, biti enako. Pa vendar je v pomoč, če obstajajo standardi, ki zagotavljajo, da bo ključno sporočilo blagovne znamke jasno in dosledno. To omogoča oblikovanje močne identitete in posledično zaupanje potrošnikov, kar je ključno za uspeh na trgu. Z drugimi besedami, bolj dosledni ste pri sporočanju svoje zgodbe, bolj uspešni ste pri izgrajevanju blagovne znamke. Bolj jasna je zgodba blagovne znamke, lažje se potrošniki poistovetijo, nam zaupajo. Izgradi se lojalnost.

Da dosežemo te standarde, pa so nam lahko v pomoč smernice, katerim dosledno tudi sledimo. Nekatere izmed teh so naslednje:

  1. Zgodba blagovne znamke naj bo dodelana in jasna.
  2. Opredeljeno poslanstvo in vrednote blagovne znamke naj se odražajo v vsaki naši komunikaciji (naš osebni nastop, spletna stran, socialna omrežja, oglaševanje, …)
  3. Oblikuje naj se celostna grafična podoba in po potrebi tudi priročnik.
  4. Blagovna znamka naj se dosledno kaže preko vseh kanalov sporočanja.

Tako na primer zgodba našega, sedaj že dobro poznanega, medu vedno sporoča vrednote tradicije, narave, lokalne pridelave in jasno zagovarja zdrav način življenja. To je razvidno iz celostne grafične podobe, oglaševanja, fotografije in preko dosledne vsebine na vseh medijskih kanalih. Tako lahko na Instagramu sledimo fotografijam narave, zdrave prehrane in nasmejani družini, ki obkrožena za mizo uživa prvovrstni med. Spletna stran prikazuje podobe iz že naslikanega oglasa v enem izmed prejšnjih zapisov. Tako njihova blagovna znamka sledi svojemu poslanstvu in dosledno prikazuje svojo zgodbo.