Že odkar pomnimo je simbolika imela velik pomen v pripovedovanju in umetnosti, zato ni presenetljivo, da ima danes še vedno velik pomen tudi v grafičnem oblikovanju in vsebinskem marketingu. Lep primer za ponazoritev moči simbolike so pravljice, basni in druge pripovedi, ki za prenos sporočila uporabljajo simboliko števil in živali. Vsakodnevno pa se srečujemo tudi s simboliko barv, geometrijskih likov, rastlin …

Pri nastanku ideje za logotip grafični oblikovalec posega po različnih virih, da postopoma oblikuje logotip s sebi lastno sporočilnostjo, ki se nedvomno povezuje z našo dejavnostjo, poslanstvom in podobno. Seveda pa to ni lahka naloga. In simbolika je vsekakor v pomoč pri iskanju različnih kreativnih rešitvah.

Števila imajo močno simboliko in le ta izvira že iz let pred našim štetjem. Tako so, na primer, že v času grškega filozofa in matematika Pitagore številom pripisovali močne simbolične pomene. Ker se je simbolizem ohranil in razvijal v podobno smer lahko uporabimo tovrstno razumevanje števil tudi pri izdelavi našega prepoznavnega znaka podjetja.

Število 1 - ena, eno, monada uteleša princip enosti in enotnosti, njegova simbolika je izredno močna;

Število 2 - dve, dvojstvo, diada nakazuje na protislovje, različnost, lahko tudi spor in napetost;

Število 3 - tri, trojstvo, triada je izredno star koncept, tvorec celote in pomeni povezovanje, sintezo;

Število 4 - štiri, četverje, tetrada se kaže v kvadratu in ponazarja močne temelje ter stabilnost;

Število 5 - pet pomeni močno vez ter ravnovesje, poroko med 2+3 - povezovanje dvojstva;

Število 6 - šest velja za popolno število, saj je seštevek vseh svojih deliteljev (1+2+3=6);

Število 7 - sedem pomeni varnost in počitek, vsebuje 3 (vezo) in 4 (stabilnost);

Število 8 - osem zaradi svoje oblike spominja na harmonijo, solidarnost in ravnovesje;

Število 9 - devet velja v matematiki za izjemno število, saj je deljivo z vsoto svojih števk (9/(3+3+3)).

Četudi se nam zdi uporaba simbolike števil pri izgradni zgodbe naše blagovne znamke nesmiselna, pa ostaja dejstvo, da je naše življenje s simboliko števil zelo prepleteno. Je prva ura dneva, je dobro in slabo, so tri starostna obdobja in štiri letni časi, je peti element in šesti čut, poznamo sedem dni v tednu, šahovnica je sestavljena iz črno belih polj 8x8, pravljica se dogaja za devetimi gorami in tako naprej in tako dalje.