Za nagrado v natečaju Vodni detektiv smo si pridobili delavnico Načrtovalske igre v poplavnem prostoru. Delavnico je izvedla ga. Marta Vahtar z Inštituta za celostni razvoj in okolje z učenci 6.b razreda.

Delavnica se je začela s kratkim razgovorom o prostoru in poplavah ter ogledom kratkih filmov, da bi lažje razumeli poplave in njihovo vlogo. Sledila je gradnja različnih modelov v treh skupinah. Učenci so skozi igro ugotovili, kako poplavno vodo zadrževati in odvajati. Delavnico pa so zaključili s predstavitvijo svojih predlogov o gradnji mest pred poplavami.

V Sloveniji oktobra že peto leto zapored obeležujemo MESEC PROSTORA, ki ga posvečamo skrbi za trajnostni prostorski razvoj. Zaokrožata ga dva mednarodna dneva, ki ju je proglasila Organizacija Združenih narodov – SVETOVNI DAN HABITATA, 1. oktobra in SVETOVNI DAN MEST, 31. oktobra.

Da bi prispevali delček v mozaik zavedanja o pomenu arhitekture in prostora v vsakodnevnem življenju, smo na to temo ustvarjali pri nekaterih predmetih.

V svojem kraju smo opazovali različne stavbe. Pri neobveznem izbirnem predmetu smo oblikovali skupinski izdelek, maketo Semiča, ki smo jo poslali na Ministrstvo za okolje in prostor. Z likovnim delom, ki smo ga ustvarili, smo postali soustvarjalci programa Meseca prostora in na tak način prispevali k ozaveščanju in izobraževanju o pomenu prostora.