Na vsebino

Znani so prejemniki semiških občinskih plaket

Semiško občinsko plaketo bo prejel tudi Stanislav Golobič. Foto: Uroš Novina
Semiško občinsko plaketo bo prejel tudi Stanislav Golobič. Foto: Uroš Novina

Semiški občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili predlog komisije za podeljevanje priznanj, da letošnje plakete občine podelijo Marjeti Lipar za življenjsko delo in dosežke na področju kulture in prostovoljnega dela, Albini Simonič za dolgoletno delo na področju kulture in številnih drugih društvih, posthumno Antonu Plutu za življenjsko delo na področju humanitarnosti in neprecenljiv doprinos k razvoju kulture domačega kraja ter Stanislavu Golobiču za življenjsko delo na področju kulture in dolgoletno delo v Društvu upokojencev Semič ter ostalih društvih. Priznanja omenjenim zaslužnim občanom bodo podelili 27. oktobra, na osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Semič.

V prvem polletju porabili manj, kot so prejeli

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju. V občinsko blagajno se je do konca junija steklo 47,2 odstotka načrtovanih prihodkov sprejetega rebalansa proračuna za letošnje leto. Na realizacijo so najbolj vplivali davčni prihodki, ki so bili doseženi skladno z načrtovanim in predstavljajo 71 odstotkov vseh prihodkov v prvi polovici leta. Porabili so 35,3 odstotka načrtovanih sredstev. Na občini pravijo, da je večina v proračunu predvidenih naložb v izvajanju in bo realiziranih v drugi polovici leta. Iz primerjave prihodkov in odhodkov pa je razvidno, da so v najmanjši belokranjski občini v prvi polovici leta porabili manj, kot so prejeli. Likvidnostnih težav torej niso imeli.

Drugi rebalans proračuna

V aprilu je semiški občinski svet potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna, na tokratni seji pa so imeli na mizi že drugi rebalans. Po predlogu, ki so ga potrdili svetniki, prihodki občine po letošnjem drugem rebalansu letos znašajo 5,73 milijona evrov in so za 1,6 odstotka višji v primerjavi s prvim rebalansom. Odhodki, ki se zvišujejo na 6,88 milijona evrov so za 1,3 odstotke višji v primerjavi z aprilskim rebalansom. Drugi rebalans letošnjega semiškega proračuna je tako v višini 7,07 milijona evrov, kar je 90.000 evrov več v primerjavi s prvo prerazporeditvijo sredstev.

Na odhodkovni strani so predvideli sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav na smučišču Gače. Poleg semiške so k sofinanciranju v višini po 15.000 evrov pristopile še občine Črnomelj, Metlika in MO Novo mesto ter občina Dolenjske Toplice s 5.000 evri. Za 26.500 evrov več sredstev so namenili tudi za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, dodaten denar so zagotovili za OŠ Semič in za šolske prevoze. V proračun so umestili tudi naložbo v razširitev vzhodnega dela proizvodno-servisne cone Vrtača, s katero so bili uspešni na razpisu ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Občinski svet se je med drugim seznanil tudi z informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini v lanskem letu, aktivnostih v PSC Vrtača ter delovanjem RIC Bela krajina na področju gospodarstva.

Avtor: M.N.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj