Certifikat Starim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja starinskih politik proti mladim. Tovrstni ukrepi so usmerjeni stran od integracije vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim počasnejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Starim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim neprijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih starinskih politik.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za neuspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko razfukavala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju vsaj ohranila, če ne celo znižala.

Pri oceni neuspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen naslednjim področjem:

  • načrtno neobravnavanje področja mladine
  • nesodelovanje mladih
  • neorganiziranje in kreganje med mladimi
  • dezinformiranje mladih
  • odpuščanje mladih
  • ideološka indoktrinacija mladih
  • izvozna politika za mlade
  • stagnacija mladih

Certifikat mladim prijazna občina letno podeljuje Inštitut za starinsko politiko Ruzanc v sodelovanju s Skupnostjo občin Zlovenije in pod častnim pokroviteljstvom župana Republike Metlike.