Na vsebino

Izbris kazenskih točk

V prometu so določeni prekrški sankcionirani z globo in kazenskimi točkami, ki se jih izreče kršitelju. Ob določenem številu doseženih točk pa se kršitelju izreče prepoved veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zato mogoče ni odveč vedeti kdaj in pod kakšnimi pogoji si lahko kršitelj izbriše določeno število točk.

Odvetnik odgovarja

Izbris določenega števila kazenskih točk je uvedel Zakon o voznikih (ZVoz-1). Le ta določa, da se lahko vozniku enkrat v dveh letih izbrišejo štiri kazenske točke, če se udeleži z zakonom določenih programov. Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi se lahko udeleži programa dodatnega usposabljanja za vožnjo. Po uspešno zaključenem programu, voznik predloži potrdilo o opravljenem programu organu, ki vodi evidenco kazenskih točk in ta mu izbriše 4 kazenske točke.

Kazenske točke se lahko izbrišejo le enkrat v dveh letih ne glede na to, ali je voznik dodatno opravil tudi zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.

Drugačna pravila pa veljajo za voznike, ki so kazenske točke dosegli z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Takšen voznik se mora, v kolikor želi izbrisati 4 kazenske točke udeležiti tudi ustreznega rehabilitacijskega programa ( edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, program zdravljenja odvisnosti). Programa se lahko udeleži enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Vozniku ki opravi prej opisane obveznosti dobi potrdilo, ki ga predloži organu, ki vodi evidenco točk in mu le ta izbriše 4 točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola.

Štiri kazenske točke na podlagi prej opisanega postopka se izbrišejo le enkrat v dveh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za imetnike veljavnega vozniškega dovoljenja, ki so dosegli ali presegli štiri kazenske točke in niso presegli 17 kazenskih točk, ali če je dodatno opravil zdravstveni pregled s svetovanjem.

Možno pa je 4 kazenske točke izbrisati tudi z opravo zdravstvenega pregleda s svetovanjem, ki ga opravi osebni zdravnik. Na ta način lahko kazenske točke izbrišejo samo vozniki, ki so bili kaznovani zaradi vožnje pod vplivom alkohola vendar pod pogojem, da se ga udeleži enkrat v dveh letih, ko je bil prvič kaznovan in da gre za: voznika začetnika; voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E in DE; voznika vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe; voznika vozila, s katerim se prevaža nevarno blago; poklicnega voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic; učitelja vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika ali spremljevalec; voznika, ki mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje; voznika motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepoved vožnje motornega vozila, ali voznika, ki prevaža skupino otrok,

če je bilo ugotovljeno, da so imeli v organizmu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Vsi drugi vozniki pa se lahko udeležijo zdravstvenega pregleda s svetovanjem, če je bilo ugotovljeno, da so imeli v organizmu nad 0,50 grama do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 miligrama do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Vozniku se izda potrdilo o udeležbi na pregledu svetovanjem in mu organ, ki vodi evidenco kazenskih točk po predložitvi potrdila izbriše 4 kazenske točke, izrečene za prekršek vožnje pod vplivom alkohola, kar pa ne velja za imetnika vozniškega dovoljenja, ki je presegel mejne vrednosti, določene v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena.

Kazenske točke se lahko izbrišejo le enkrat v dveh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za imetnike veljavnega vozniškega dovoljenja, ki so dosegli ali presegli štiri kazenske točke in niso presegli 17 kazenskih točk, ali če se je udeležil rehabilitacijskega programa, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj