Kaj lahko storite, če niste zadovoljni s turističnim aranžmajem?

Sezona dopusta se za nekatere končuje, za nekatere pa komaj pričenja. Turistične agencije celo leto ponujajo svoje storitve in aranžmaje. Kaj storiti če vendarle niste dobili tistega, kar ste plačali in kar je bilo dogovorjeno?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Obligacijski zakonik (OZ) ureja tako imenovano Pogodbo o organiziranju potovanja, ki se dejansko nanaša na turistične aranžmaje. OZ določa pravice in obveznosti obeh strank in tudi način podaje reklamacij in zahtevke. Še podrobneje pa je področje turističnih aranžmajev urejeno v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot).

V primeru, da aranžma ni takšen kot je bilo dogovorjeno in plačano mora potrošnik (turist)

v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Ob morebitni pritožbi mora organizator potovanja, prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja ali prodajalca, če obstaja, v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti.

Če napake in pomanjkljivosti niso odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik po končanju potovanja zahteva sorazmerno znižanje cene aranžmaja. V izjemnih primerih, kadar sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev določenih v potrdilu ali pogodbi o potovanju, lahko potrošnik zahteva vračila vsega vplačanega zneska.

V obeh opisanih primerih je dolžnost potrošnika, da se na ponudnika aranžmaja pritoži v roku 2 mesecev po končanem potovanju. Zahteva za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na potrošnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava.

Ponudnik aranžmaja mora o pritožbi odločiti v roku 8 dni.