Na vsebino

Občinski redarji so prekrškovni organ

Bralec je na spletnem omrežju zasledil fotografijo nekega zapisa, ko oseba sporoča mestnemu redarstvu, da nima pristojnosti za delo, ker kršijo 23 .in 3. člen Ustave RS, saj le ta ne pozna mestnega redarstva. Zanima ga ali je to res in prilaga tudi fotografijo obvestila.

Odvetnik odgovarja

Sklicevanje na 3. člen Ustave Republike Slovenije je brezpredmetno. Opisani člen predstavlja splošno določbo o delitvi oblasti. Res je, da je v Sloveniji oblast razdeljena na 3 veje in da je ena izmed njih tudi sodna. Vendar pa opisano ne pomeni, da lahko samo sodišče odločajo o pravicah in obveznostih posameznikov. Če bi to res držalo potem ne bi poznali in ne bo vodili upravnih postopkov, inšpekcijskih in drugih postopkov v katerih odločajo državni organi.

23. člen Ustave republike Slovenije res govori o tem, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Ter, da lahko sodi samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Vendar pa je potrebno opisano odločbo gledati širše. Nekatere določbe Ustave so uporabljive neposredno, druge pa so vpeljane v zakonodajni sistem preko zakonov, ki nato podrobneje določajo izvedbo določene pravice. Opisano pa ne pomeni, da občinski redarji ne bi smeli izdajati plačilnih nalogo. Zakon o prekrških (ZP-1) določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča.

Po ZP-1 so prekrškovni organi upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških. Glede na opisano je ustavno načelo iz 23. člena v celoti spoštovano.

Gre sicer za neko splošno določbo ZP-1, ki pa je dodatno konkretizirana z določili Zakona o občinskem redarstvu (ZORed), ki v 4. členu določa, da je občinsko redarstvo občinski prekrškovni organ. Če pa je več občin ustanoviteljic Medobčinskega redarstva je le to po isti določbi prekrškovni organ občin ustanoviteljic.

Opisanim prekrškovni organom tako že sam zakon dovoljuje izvajanje nadzorstva nad izvrševanjem predpisov, ki določajo prekršek. Opisano pa pomeni, da lahko sankcionirajo kršitelje teh predpisov. S takšnim načinom pa kršiteljem ni odvzeta pravica do sodnega varstva, saj je zoper odločitev prekrškovnega organa v hitrem postopku, možno vložiti pravno sredstvo, načeloma je to zahteva za sodno varstvo. O pravočasno vloženi zahtevi za sodno varstvo pa nato odloča sodišče.

V primerih, ko hitri postopek o prekršku po zakonu ni dovoljen, prekrškovni organ na sodišče vloži obdolžilni predlog. O obdolžilnem predlogu in o tem ali je posameznik storil prekršek ali ne, poizvedenem postopku odloči sodišče.

Na tako opisani način spoštovano načelo iz 23. člena Ustave Republike Slovenije in zato navedbe v obvestilu, ki kroži po spletnih omrežjih pravno ne vzdrži.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj