Predlaganje kandidata za župana

Bralec je zasledil v zakonodaji, da piše da lahko kandidata za župana predlaga 2% volilnih upravičencev, vendar ne manj kot 15 oseb. Zanima ga ali torej drži da lahko kandidat za župana predlaga 15 občanov z izkazilom EMŠA, naslova in podpisa ?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Razumevanje bralca ni popolnoma pravilno.

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) v 106. členu določa koliko volivcev lahko predlaga kandidata za župana. Celoten člen se glasi : »Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe tega zakona o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.«

Najprej je torej potrebno ugotoviti koliko volivcev je glasovalo v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana. Ko imamo podatke o tem, lahko izračunamo kolikšna je potrebna podpora volivcev, ki predlagajo kandidata za župana, torej le teh mora biti 2%.

ZLV pa ta pogoj še dodatno omejuje in sicer velja, da če je 2% manj kot 15 volivcev jih mora kandidata predlagati najmanj 15. Če pa bi 2% zneslo več kakor 2500 volivcev pa je dovolj, da kandidata za župana predlaga 2500 volivcev.

Kandidata za župana lahko tako predlaga 15 volivcev samo in izključno takrat kadar iz podatkov o zadnji volilni udeležbi v prvem krogu upoštevaje pogoje iz 106. člena ZLV izhaja, da je 2% volilnih upravičencev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah manj ali enako 15 osebam. Če temu ni tako, lahko kandidata za župana predlaga samo in izključno toliko volivcev kot izhaja iz izračuna.