Terjatev zavarovalnice

Bralka je poslala vprašanje, ki ga objavljam v celoti: »Pišem vam ker me zanima ali je možno po 12 letih izterjati dolg in to z naslova zavarovalnice Sava. Do današnjega dne ni bilo nič. Pa še to, ker se ne spomnim da bi imela karkoli z zavarovalnico 12 let nazaj. In še to; kako pridobim kakršna koli dokazila z njihove strani.«

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na to, da bralka ni posredovala nobene dokumentacije odgovarjam zgolj teoretično.

Ni nujno da dolg obstaja do zavarovalnice Sava d.d. Zavarovalnica Sava d.d. je pravna naslednica zavarovalnic Tilia d.d. in zavarovalnice Maribor d.d. in lahko terja tudi morebiten dolg, ki bi ga bralka imela do katere izmed prej omenjenih zavarovalnic.

Načeloma terjatve zastarajo po 5 letih od zapadlosti, seveda pa obstajajo tudi izjeme od prej opisanega pravila.

V bralkinem primeru bi lahko šlo za to, da je katera koli izmed prej opisanih zavarovalnic vložila izvršbo zoper bralca. Sodišče je izdalo sklep o izvršbi, ki je postal pravnomočen in izvršljiv. Izvršba se je lahko iz takšnega in drugačnega razloga ustavila. Velja pa pravilo, da je sklep o izvršbi v katerem je sodišče naložilo plačilo glavnice, obresti in sodnih stroškov sodna odločba. Za terjatve, ki izvirajo iz sodne odločbe velja daljši, desetletni zastaralni rok, pri čemer se tek zastaralnega roka pretrga z vsakim uveljavljanjem terjatve pred sodiščem (npr. morebitna nova izvršba). Po pretrganju začne zastaranje znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon.

Bralki predlagam, da piše na zavarovalnico in prosi, da ji posredujejo podatke in listine iz katerih izvira njen domnevni dolg. Po mojih izkušnjah ji bo zavarovalnica poslala relevantno dokumentacijo.