Na vsebino

Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja

Po objavi nasveta v zvezi z izterjavo plače od delodajalca, je več bralcev zanimalo kako ravnati v primeru drugih kršitev iz delovnega razmerja in kakšni so postopki.

Odvetnik odgovarja

O uveljavljanju pravic v primeru denarnega zahtevka zoper delodajalca sem nasvet že objavil tukaj.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) vsebuje tudi posebne določbe o uveljavljanju pravic pri delodajalcu in sodnem varstvu.

Če je delavec mnenja, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja lahko pisno zahteva, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. Zahteva se pošlje pisno priporočeno, kajti ZDR-1 določa, da če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka določenega delodajalcu za izpolnitev oziroma odpravo kršitve, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Obstaja pa tudi možnost, da spor rešita z mediacijo. V prej opisanem roku se lahko dogovorita za reševanje spora z mediacijo. Če mediacija ni uspešno zaključena najkasneje v roku 90 dni od sklenitve dogovora o mediaciji ima nato delavec še 30 dni časa, da uveljavi sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Obstajajo primeri, ko je s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delavca in delodajalca predvidena arbitraža za reševanje individualnih delovnih sporov. Takrat se lahko delavec in delodajalce sporazumeta o reševanju spora z arbitražo. V takem primeru mora že sama kolektivna pogodba določati sestavo, postopek in druga vprašanja, pomembna za delo arbitraže. Če arbitraža ne odloči v roku, ki je določen s kolektivno pogodbo in ne sme biti daljši od 90 dni, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

V primeru ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali zoper odločitev o disciplinski odgovornosti delavca, lahko delavec zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem v roku 30 dni od dneva vročitve odpovedi, sklepa ali drugega akta delodajalca s katerim je bil obveščen o prej citirani kršitvi oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice.

Posebno varstvo imajo tudi neizbrani kandidati, ki so kandidirali za razpisano delovno mesto pri čemer ZDR-1 v 5. odstavku 200. člena varuje samo kandidate, ki menijo da jim je bila kršena zakonska prepoved diskriminacije (6. člen ZDR-1). Neizbrani kandidat, ki meni, da mu je bila kršena prej navedena pravica lahko vloži tožbo pred pristojnim delovnim sodiščem v roku 30 dni od prejema obvestila, da ni izbran.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj