Na vsebino

Varno smučanje

K pisanju tega prispevka me je spodbudilo naletavanje snega in nestrpno pričakovanje smučarskih dni. Smučišča ponekod obratujejo v celoti, določena še bodo in število smučarjev se bo iz dneva v dan večalo.

Odvetnik odgovarja

Vsako leto mediji poročajo o smučarskih nesrečah, dajejo navodila kako poskrbeti za lastno varnost in poročajo tudi o delu policistov na smučiščih. In ker ste na tem mestu vajeni pravnih nasvetov, ste pravilno ugotovili, da je tudi smučanje pravno urejeno. Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1) je zakon pri nas, ki ureja pravice in obveznosti upravljavcev smučišč, smučarjev in tudi drugih oseb, ki izvajajo aktivnosti na smučišču.

Današnji prispevek bo namenjen predvsem obveznostim smučarjev in morebitnim sankcijam, ki lahko sledijo v primeru nespoštovanja dolžnosti.

Smučar in druga oseba se mora na smučišču seznaniti in ravnati v skladu s pravili FIS, z navodili o redu in varnosti ter o ravnanju smučarja in druge osebe na smučišču ter z označbami na smučišču. Pri tem pa mora na smučišču ravnati v skladu z opozorili in navodili nadzornika, policista in druge uradne osebe, ki opravlja uradne naloge na smučišču. Smučišče uporablja tako, da ne ogroža sebe, drugih prisotnih na smučišču in da ne poškoduje sebe, drugih prisotnih ali naprav na smučišču.

Smučar mora:

 • ravnati tako, da nikogar ne ogroža ali mu škoduje,
 • smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi in da svojo hitrost ter način vožnje prilagodi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter številu smučarjev na smučišču,
 • v primeru, ko prihaja od zadaj, smer svoje vožnje izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj,
 • prehitevati od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika in da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za njegovo gibanje,
 • ko želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem ponovno zapeljati ali se po njem vzpenjati, prepričati se navzgor in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge,
 • izogibati se ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni nujno potrebno, v primeru padca pa se mora čim hitreje umakniti oziroma opozoriti na svojo navzočnost,
 • se peš vzpenjati ali spuščati le ob robu smučarske proge, če je to neizogibno,
 • upoštevati vse znake in signalizacijo,
 • uporabljati zaščitno smučarsko čelado do vključno 14. leta starosti,
 • smučati s takšno opremo, ki ne predstavlja nevarnosti za osebe, predmete ali objekte na smučišču,
 • puščati smučarsko ali drugo opremo takrat, ko je ne uporablja, na mestu, ki ga določi upravljavec smučišča, in
 • na zahtevo nadzornika dati osebne podatke (osebno ime, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča), če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sam kršil določbe tega zakona.

Smučarju je prepovedano:

 • izvajati nevarno smučanje ali druga nevarna ali škodljiva dejanja, ki vplivajo na varnost na smučišču,
 • postavljati, prestavljati ali odstranjevati označbe in naprave na smučišču,
 • se zadrževati na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge,
 • izvajati skoke na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno,
 • smučati po vlečni poti vlečnice ali tako, da ogroža varnost oseb na vlečnici,
 • smučati izven smučarskih prog in neteptanih smučarskih prog,
 • onesnaževati smučišče in njegovo okolico,
 • voditi živali po smučarski progi.

Psihofizično stanje smučarja in drugih oseb na smučišču:

Smučar, druga oseba in oseba pri upravljavcu smučišča na smučišču ne sme smučati ali izvajati drugih športnih aktivnosti in dejavnosti, če je pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnosti in dejavnosti na smučišču velja, da je oseba pod vplivom alkohola, če ima v organizmu več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Velja da je oseba pri prej opisanih dejavnostih pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, če se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v krvi ali slini.

Postopek preverjanja psihofizičnega stanja poteka na način, določen s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu.

Pri opravljanju nalog na smučišču sme nadzornik, če so ogroženi življenje, osebna varnost, premoženje ali če je kršen red na smučišču, uporabiti naslednje ukrepe:

1. ustno opozorilo, s katerim nadzornik opozori na okoliščine in ravnanja, ki pomenijo ali bi lahko pomenile kršitve reda ali javnega reda na smučišču,

2. ustno odredbo, s katero nadzornik osebi, ki s svojim ravnanjem krši red ali javni red na smučišču, ogroža premoženje, osebno varnost ali življenje ljudi, izreče ustno navodilo ali zahtevo, da s kršitvijo ali ogrožanjem takoj preneha,

3. ugotavljati identiteto smučarja ali druge osebe na smučišču, če je priča ali udeleženec v nesreči ali je kršil določbe tega zakona, ali

4. odvzeti smučarsko karto in prepovedati smučanje v skladu z drugim odstavkom 26. člena Zsmuč-1.

Ko policist ugotovi, da ima oseba na smučišču pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnostih in dejavnosti v organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, ali prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko ta oseba odkloni sodelovanje pri preverjanju takih snovi v organizmu, mu policist prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico za isti dan brez povračila stroškov nakupa smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču. Policist o tem obvesti upravljavca smučišča, ki mora preklicati vozovnico in onemogočiti nakup nove vozovnice za isti dan ter osebi omogočiti vrnitev do vstopa na smučišče, če odvzeta vozovnica to omogoča.

V primeru nespoštovanja nekaterih zgoraj določenih obveznosti smučarja (1-10 točka) in v primeru nespoštovanja prepovedi (1 do 5 točka) lahko nadzornik smučarju prepove smučanje in mu odvzame vozovnico za isti dan brez povračila stroškov nakupa smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču. O tem obvesti upravljavca smučišča, ki mora preklicati vozovnico in onemogočiti nakup nove vozovnice za isti dan ter osebi omogočiti vrnitev do vstopa na smučišče, če odvzeta vozovnica to omogoča.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj