Logotip je prepoznavni znak organizacije, podjetja, blagovne znamke - pogostokrat sestavljen iz napisa in znaka. Pa vendar poznamo več vrst logotipov. Glede na samo dejavnost in naravo poslovanja je smiselno določiti takšen logo, da je primeren za namen, ki ga potrebujemo.

Logotip v obliki znaka je enostaven logotip. Gre za bolj drzen prikaz, saj je logotip ponavadi vpadljiv, živih barv, brez napisa. Tovrstni logotip je primeren za blagovne znamke, ki so svetovno priznane in mora biti hitro in lahko prepoznaven. Dobra primera takšnega logotipa sta na primer, Apple jabolko in Nike kljukica.

Wordmark logo je vrsta logotipa, kjer namesto znakav glavni vlogi nastopi napis. Pri tovrstnem logotipu grafični oblikovalec naredi iz črk poseben in unikaten napis. Dobra primera sta Coca Cola in Amazon. Zelo podobno, a dosti krajše uporabi črke tudi Lettermark logo. Tovrstna uporaba logotipa je primerna za podjetja, ki imajo, ali dolgo ime ali pa se ime podjetja težko izgovori. Iz tega razloga uporabimo za upodobitev le začetnice. Dobra primer za tovrstni logotip sta HP (Hewlett Packard) in IBM (International Business Machines).

Logotip je lahko kombinacija napisa in znaka. Tovrsta upodobitev nam omogoča največ prilagodljivosti - uporabljamo kombinacijo obojega ali pa vsakega posamično. Pa vendar je tovrstna uporaba najbolj primerna za že dobro priznane blagovne znamke. Dober primer je Adidas. Na koncu nam ostane še emblem - posebna vrsta logotipa, kjer je napis podjetja del samega znaka. Dobra primera sta Harley Davidson in Starbucks logotipa.