Izvršba na terjatev

Bralec je zoper dolžnika vložil izvršbo na plačo. Ker prejema nizko plačo do rubeža ne prihaja. Bralec ve, da dolžnik oddaja stanovanje, komu ga oddaja in za kolikšno vsoto. Zanima ga ali lahko z izvršbo zahteva rubež zneska najemnine?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Odgovor je pritrdilen. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) pozna kot izvršilno sredstvo rubež terjatve. Dejansko je tudi izvršba na plačo rubež terjatve, ki jo ima delavec do delodajalca.

Upnik lahko tako od sodišča zahteva, da opravi rubež na terjatvi, ki jo ima bralčev dolžnik do svojega dolžnika (dolžnikov dolžnik-najemnik).

Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in prenosom, če ni v zakonu za posamezne primere drugače določeno. Bralec lahko že v predlogu za izvršbo zahteva, naj sodišče dovoli samo rubež denarne terjatve; vendar mora v tem primeru v treh mesecih od dneva, ko mu je vročen sklep o rubežu, oziroma od dneva, ko mu je vročeno obvestilo o izjavi dolžnikovega dolžnika predlagati prenos terjatve.

S sklepom, s katerim sodišče dovoli rubež denarne terjatve, prepove dolžnikovemu dolžniku poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati.

Če upnik tako predlaga, sodišče zahteva od dolžnikovega dolžnika, naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali pripoznava zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter ali je njegova obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z izpolnitvijo kakšne druge obveznosti.

Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo povzroči s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici in popolnoma.